Now showing items 1-2 of 2

  • 3D abrazivní vodní paprsek 

    Maříková, Petra
    Diplomová práce se v úvodu zabývá problematikou řezání abrazivním vodním paprskem. Další část je zaměřena na nasazení technologie řezání 3D abrazivním vodním paprskem v podmínkách středně velké firmy. Tato technologie ...
  • Řezná keramika 

    Maříková, Petra
    Bakalářská práce se zabývá tématem řezné keramiky. V první části je uvedeno základní rozdělení řezných materiálů a jejich obecná charakteristika. Druhá část je zaměřena na samotnou řeznou keramiku, na její historii, výrobu, ...