Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamická tenziometrie ve výzkumu biokoloidů 

    Kulilová, Pavlína
    Hyaluronová kyselina je v současné době velmi významná biomolekula používaná v medicíně a kosmetice, a její výzkum je důležitý pro další budoucí použití. Zaměření této práce je studování povrchových vlastností hyaluronové ...
  • Koloidní vlastnosti hyaluronových solů 

    Krouská, Jitka
    Předmětem této práce bylo popsat agregační vlastnosti kyseliny hyaluronové (HA) a jejích hydrofobně modifikovaných derivátů. Za tímto účelem byly připraveny vodné roztoky kyseliny a dvou derivátů, lišící se stupněm substituce ...