Now showing items 1-20 of 46

 • Analýza finančních trhů s pomocí hlubokého učení 

  Nimrichter, Adam
  Práce se zabývá metodami pro analýzu finančních trhů zaměřených na virtuální měny. V souvislosti s virtuálnimi měnami je v teoretické části práce pojednáno o technologii decentralizované databáze, pomocných finančních ...
 • Automatická konfigurace virtuální infrastruktury 

  Kadlíček, Jan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku automatizace virtuální infrastruktury a dostupné nástroje jako jsou například Ansible, Terraform či Puppet. Jednotlivé nástroje jsou zde posupně porovnávány v rámci instalací ...
 • Automatické strojové metody získávání znalostí z multimediálních dat 

  Mašek, Jan
  Kvalitní a efektivní zpracování rostoucího množství multimediálních dat začíná být v dnešní době stále více potřebné pro získání určité znalosti z těchto dat. Práce se zabývá výzkumem, implementací, optimalizací a ...
 • Detekce objektů v obraze s pomocí Haarových příznaků 

  Mašek, Jan
  Tato práce se zabývá detekcí objektů v obraze s použitím Haarových příznaků a algoritmu AdaBoost. V textu jsou popsány metody trénování a testování objektového detektoru. Hlavní přínos práce spočívá ve vytvoření objektového ...
 • Detekce odložených zavazadel ve veřejných prostorech 

  Ligocki, Roman
  Cílem této práce je vytvořit program pro detekci odložených zavazadel na veřejnosti, které mohou být potenciální hrozbou pro jejich okolí. Součástí práce je popis detekční metody pro hledání objektů v digitálním obrazu. ...
 • Detektor objektů v obrazech založený na metodě C4 

  Vylíčil, Radek
  Tato práce se zabývá detekcí v obraze s použitím metody C4. V textu jsou popsány metody trénování a testování navrženého objektového detektoru. Hlavní přínos spočívá ve vytvoření extraktoru příznaků pro vytvoření objektového ...
 • Dynamický částicový systém jako účinný nástroj pro statistické vzorkování 

  Mašek, Jan
  Předložená dizertační práce se zabývá vývojem nového výkonného nástroje pro optimalizaci rovnoměrnosti bodových vzorků. Sekvence rovnoměrně rozmístěných bodů nacházejí uplatnění například jako sady integračních bodů při ...
 • Generátor harmonických zvuků a akordů 

  Bednář, Jan
  Hlavní cíl této bakalářské práce je vytvoření VST zásuvného modulu (plug-inu), který bude schopný generovat zvuk pro několik tónů současně. V této práci je popsána stručná teorie hudební akustiky, která se zaměřuje na ...
 • A Harmonized Perspective on Transportation Management in Smart Cities: The Novel IoT-Driven Environment for Road Traffic Modeling 

  Mašek, Pavel; Mašek, Jan; Frantík, Petr; Fujdiak, Radek; Ometov, Aleksandr; Hošek, Jiří; Andreev, Sergey; Mlýnek, Petr; Mišurec, Jiří (MDPI, 2016-11-08)
  The unprecedented growth of today’s cities together with increased population mobility are fueling the avalanche in the numbers of vehicles on the roads. This development led to the new challenges for the traffic management, ...
 • Implementation of True IoT Vision: Survey on Enabling Protocols and Hands-on Experience 

  Mašek, Pavel; Hošek, Jiří; Zeman, Kryštof; Štůsek, Martin; Kováč, Dominik; Číka, Petr; Mašek, Jan; Andreev, Sergey; Kröpfl, Franz (Hindawi Publishing Corporation, 2016-04-20)
  Internet of Things (IoT) is expected to become a driver in an emerging era of interconnected world through the advanced connectivity of smart devices, systems, and services. IoT goes beyond a broad range of Machine-to-Machine ...
 • Klasifikace obrazů s pomocí hlubokého učení 

  Hřebíček, Zdeněk
  Práce se zabývá detekcí objektů v obraze a jejich klasifikací do tříd. Klasifikace je zajištěna modely prostředí pro hlubokého učení BVLC/Caffe; Detekci objektů zajišťují algoritmy AlpacaDB/selectivesearch a belltailjp/s ...
 • Klient-server aplikace založená na technologii JAVA RMI 

  Salášek, Jan
  Bakalářská práce shrnuje možnosti pro vytváření distribuovaných systémů využitelných v platformě Java. Zabývá se zrychlením výpočtu pomocí paralelizace a distribuovaného zpracování dat.
 • Klient-server applikace založená na technologii CORBA 

  Majtán, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou klient-server aplikácií a technológiami používanými na softvérovú implementáciu klient-server aplikácií v programovacom jazyku Java. Cieľom bakalárskej práce je paralelizácia ...
 • Kvalita služby v mobilných sieťach 

  Spiššák, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou zabezpečenia kvality služby (QoS) v mobilných sieťach EPS. Stručne je popísaná základná architektúra a charakteristické vlastnosti EPS. Definovaný je koncept QoS. Následne sú popísané ...
 • Modelování postkritických stavů štíhlých konstrukcí 

  Mašek, Jan
  Cílem předkládané práce je vytvoření ucelené publikace zabývající se vlastnostmi, řešením a studiem chování dynamických systémů modelů mechanických konstrukcí. Úvodní pasáž teoretické části práce provází čtenáře nejprve ...
 • Modelování skladů pomocí grafického rozhraní 

  Rajnoha, Martin
  Diplomová práca navrhuje nový algoritmus, ktorý umožňuje efektívnu konverziu grafickej reprezentácie skladu do grafovej reprezentácie a následne urýchľuje odhad ceny ciest. Navrhnutý algoritmus počíta vzdialenosti medzi ...
 • Modelování volného prutu zatíženého sledujícím zatížením 

  Mašek, Jan
  Cílem předkládané práce je vytvoření nelineárního dynamického modelu volného prutu zatíženého sledující silou. Reálným předobrazem modelu je štíhlá pružná raketa zatížená tahem reaktivního motoru. Vzhledem k povaze úlohy ...
 • Multivariate classification of echellograms: a new perspective in Laser-Induced Breakdown Spectroscopy analysis 

  Pořízka, Pavel; Klus, Jakub; Mašek, Jan; Rajnoha, Martin; Prochazka, David; Modlitbová, Pavlína; Novotný, Jan; Burget, Radim; Novotný, Karel; Kaiser, Jozef (Springer Nature, 2017-12-01)
  In this work, we proposed a new data acquisition approach that significantly improves the repetition rates of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) experiments, where high-end echelle spectrometers and intensified ...
 • Nástroj pro regresní testování GUI platformy Xtend 

  Hamár, Lukáš
  Diplomová práca sa zaoberá regresným testovaním webovej aplikácie Campaign Manager produktu Xtend. V práci sú popísané metodiky používané pri vývoji softwaru a následne typy testovania, ktoré s vývojom úzko súvisia. Ďalej ...
 • Návrh a statická analýza domu ve tvaru obrácené pyramidy 

  Fleischerová, Beáta
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickou analýzou domu v tvare obrátenej pyramídy. Zostavenie 3D modelu a výpočet sú prevedené v programe Dlubal RFEM 5.20 pomocou metódy konečných prvkov. Jednými z hlavných cieľov ...