Now showing items 1-2 of 2

  • Druhy poškozování materiálů - II 

    Mašková, Lenka
    Během provozu jsou materiály zařízení výrobních jednotek trvale poškozovány. Přitom je stálá snaha zvyšovat jejich pracovní parametry, což násobí rizika jejich poškozování. Cílem této práce je popis procesu a mechanismu ...
  • Řízená krystalizace odlitků z hliníkových slitin ve skořepinových formách 

    Mašková, Lenka
    Cílem této práce je ověření možnosti ovlivnění krystalizace hliníkových slitin odlévaných ve skořepinových formách, a docílit tak usměrněného tuhnutí. Za tímto účelem bylo potřeba navrhnout a sestrojit chladící zařízení. ...