Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza struktury klientů České spořitelny pomocí časových řad 

    Mašková, Michaela
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou počtu klientů v České spořitelně. V teoretické části jsou definovány statistické metody, potřebné k jednotlivým výpočtům a základní pojmy v oblasti bankovnictví. Praktická část je ...
  • Návrh motivačního systému společnosti Česká spořitelna, a.s. 

    Mašková, Michaela
    Tato diplomová práce je zaměřena na navrţení motivačního systému pro vybranou společnost. První část práce vychází z teoretických poznatků týkající se dané problematiky, které byly zpracovány na základě odborné literatury. ...