Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza vybrané firmy pomocí časových řad 

  Pelikán, Rostislav
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zahrnující zhodnocení finančního zdraví vybrané firmy využitím časových řad. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů týkajících se statistických a finančních ukazatelů. ...
 • Management zadluženosti vybraného kraje 

  Suchomelová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá hospodařením a zadlužeností Jihomoravského kraje v letech 2010-2016. Teoretická část práce se věnuje vymezení působnosti kraje, orgánů kraje, majetku kraje, rozpočtu kraje, jeho příjmů a výdajů a ...
 • Posouzení ekonomické efektivnosti pasivního domu 

  Mašková, Pavla
  Cílem diplomové práce je charakteristika specifik pasivních domů a posouzení, zda úspory energií při provozování takového domu pokryjí zvýšené náklady spojené s výstavbou. Teoretická část se zabývá historií a vývojem ...
 • Sledování a řízení nákladů na stavební zakázce 

  Mašková, Pavla
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na členění nákladů, rozpočtování a kalkulaci nákladů, řízení nákladů a charakteristiku stavební zakázky. Cílem je vyhodnocení modelu plánování a řízení nákladů na stavební zakázce ...