Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Killich, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá spokojeností a loajalitou klientů ke společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group a jejímu produktu, investičnímu životnímu pojištění Perspektiva. Teoretická část vysvětlí ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Stuchlíková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků květinářství Violka v Kobeřicích. Cílem mé práce je zjistit spokojenost stávajících zákazníků za pomocí dotazníku a na základě zjištěných údajů navrhnout opatření ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně 

  Peroutková, Leona
  Tato bakalářská práce je zaměřena na průzkum spokojenosti zákazníků u vybrané společnosti, se sídlem v Brně, která se zabývá zpracováním účetnictví a daňovým poradenstvím. Výsledkem této práce je výstup v podobě návrhů a ...
 • Marketingová strategie firmy Master Tool s.r.o. postavená na obchodní značce „BOPO“ 

  Jobeková, Renata
  Bakalářská práce představuje prozkoumání a popsání možností uplatnění obchodní značky na trhu v České republice. Je analyzován současný stav trhu, vliv obchodní značky na rozhodování spotřebitelů. Cílem práce je vytvořit ...
 • Marketingová strategie soukromé oční ordinace 

  Roman, Aleš
  Cílem diplomové práce je vytvoření marketingového plánu pro soukromou oční ordinaci. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí, na teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje teoretické poznatky z oblasti ...
 • Marketingová strategie start-up projektu 

  Urubek, Vladislav
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro start-up projekt. V teoretické části shrnuje poznatky z oblasti tvorby marketingových strategií na internetu. V praktické části je analyzován projekt včetně jeho ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Ferenčák, Richard
  Diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro společnost distribuující zdravotnický materiál pro pacienty s onemocněním diabetes. Práce obsahuje teoretická východiska marketingových strategií, analýzu současné ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Lukášová, Jana
  Předmětem mé diplomové práce"Návrh marketingové strategie" je zanalyzování podniku Trade Lukáš s. r. o. a návrh jeho marketingové strategie. První část této práce je zaměřena na teoretická východiska marketingu a postupu ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Jobeková, Renata
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie pro výrobce obuvi. Na základě shromážděných teoretických východisek a analýzy současného stavu firmy byla navržena marketingová strategie, která má ...
 • Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti 

  Roshchina, Polina
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení aktuálního stavu marketingového mixu společnosti BILZ Limited a vytvoření návrhu na zdokonalení marketingového mixu, zejména se zaměřením na nástroje komunikačního ...
 • Návrh zlepšení internetového marketingu pro vybranou B2B společnost 

  Roshchina, Polina
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení aktuálního stavu nástrojů internetového marketingu vybrané mezinárodní společnosti a vytvoření návrhů na jejich zlepšení. Společnost má několik poboček v Evropě, ...
 • Spokojenost zákazníků se službami mobilních operátorů 

  Vaculčíková, Markéta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků firem O2, Vodafone a T-Mobile. Práce vychází z teoretických poznatků týkajících se zákazníka, metod měření jeho spokojenosti a marketingového výzkumu, který ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Pešek, Tadeáš
  Cílem bakalářské práce je provést analýzu současného uplatnění komunikačních nástrojů společnosti GRD servis, s.r.o. a na základě výsledků této analýzy navrhnout odpovídající komunikační mix. Teoretická část se zaměřuje ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Šeda, Marek
  Bakalářská práce popisuje problematiku řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku. Teoretická část je věnována charakteristice CRM koncepce a souvisejících pojmů. Praktická část se zaměřuje na analýzu současného stavu ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Ferenčák, Richard
  Bakalářská práce na téma:„ Uplatnění marketingu v sektoru služeb“ analyzuje vnitřní a vnější prostředí společnosti PharmaCorp s.r.o., která poskytuje služby v oblasti dodávek specializovaného zdravotnického materiálu do ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Ondráková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhů na zlepšení nástrojů marketingové komunikace. V teoretické části práce jsou vymezeny teoretické poznatky na základě rešerší odborné literatury. Praktická část práce se zaměřuje ...