Now showing items 1-2 of 2

  • Reklama pro nově založenou realitní kancelář 

    Maťko, Marek
    Cílem práce je nalezení a potažmo navržení vhodné reklamy pro společnost Český svět nemovitostí, spol. s. r. o. K tomu, abychom si uvědomili všechny souvislosti ohledně námi zkoumané problematiky, slouží teoretická část ...
  • Rekultivace krajiny Ostravsko-Karvinska 

    Maťko, Marek
    Tato bakalářská práce je zaměřena na popis problematiky životního prostředí, zejména řešení oblasti rekultivačních prací. V teoretické části jsou uvedeny poznatky týkající se životního prostředí, jeho poškození vlivem těžby ...