Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků v Hemingway baru 

    Mažárová, Simona
    Predmetom diplomovej práce je zostavenie marketingového výskumu spokojnosti zákazníka pre spoločnosť Cayo s.r.o.. Zámerom práce je vypracovať marketingový výskum a na základe zistených výsledkov navrhnúť opatrenia k zvýšeniu ...
  • Podnikatelský záměr na rozšíření podniku 

    Mažárová, Simona
    Predmetom bakalárskej práce je zostavenie podnikateľského zámeru na rozšírenie spoločnosti Cayo s.r.o. o ďalšiu prevádzku. Hlavným cieľom práce je vybrať najvhodnejšiu lokalitu na rozšírenie spoločnosti a následne vypracovanie ...