Now showing items 1-19 of 19

 • ALD growth of MoS2 nanosheets on TiO2 nanotube supports 

  Sopha, Hanna Ingrid; Tesfaye, Alexandr T.; Zazpe Mendioroz, Raúl; Michalička, Jan; Dvořák, Filip; Hromádko, Luděk; Krbal, Miloš; Přikryl, Jan; Djenizian, Thierry; Macák, Jan (Elsevier, 2019-09-01)
  Two-dimensional MoS2 nanostructures are highly interesting and effective in a number of energy-related applications. In this work, the synthesis of ultra-thin MoS2 nanosheets produced by the thermal Atomic Layer Deposition ...
 • Anodization of electrodeposited titanium films towards TiO2 nanotube layers 

  Sopha, Hanna Ingrid; Norikawa, Yutaro; Motola, Martin; Hromádko, Luděk; Rodriguez Pereira, Jhonatan; Černý, Jiří; Nohira, Toshiyuki; Yasuda, Kouji; Macák, Jan (Elsevier, 2020-09-01)
  Ti films electrodeposited on Ni foils from molten salts were anodized towards TiO2 nanotube formation for the first time. The resulting TiO2 nanotube (TNT) layers were compared with TNT layers prepared under identical ...
 • APLIKACE GRAFENU V ELEKTRONICE A TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY 

  Zahradníček, Radim
  Tato dizertační práce je zaměřena na studium aplikace grafenu v elektronice a technologii přípravy. Teoretická část práce popisuje kromě základních vlastností grafenu také metody jeho přípravy, přenosu, charakterizace a ...
 • Atomic Layer Deposition of MoSe2 Using New Selenium Precursors 

  Zazpe Mendioroz, Raúl; Charvot, Jaroslav; Krumpolec, Richard; Hromádko, Luděk; Pavliňák, David; Dvořák, Filip; Knotek, Petr; Michalička, Jan; Přikryl, Jan; Ng, Siow Woon; Jelínková, Veronika; Bureš, Filip; Macák, Jan (Elsevier, 2020-05-01)
  Among the emerging 2D materials, transition metal chalcogenides are particularly encouraging as alternative semiconducting graphene-like nanomaterial. Recently, 2D MoSe2 has been gaining interest due to its intriguing ...
 • Bismuth Oxychloride Nanoplatelets by Breakdown Anodization 

  Sopha, Hanna Ingrid; Spotz, Zdeněk; Michalička, Jan; Hromádko, Luděk; Bulánek, Roman; Wágner, Tomáš; Macák, Jan (Wiley-VCH Verlag, 2019-01-18)
  Herein, the synthesis of BiOCl nanoplatelets of various dimensions is demonstrated. These materials were prepared by anodic oxidation of Bi ingots in diluted HCl under dielectric breakdown conditions, triggered by a ...
 • Deskový předpjatý most 

  Macák, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu. Objekt se nachází na komunikaci 1. třídy I/39 a je veden přes vodoteč Polečnice. Křížení os komunikace a vodoteče se nachází na 22,783 km výše uváděné komunikace. ...
 • Fabrication of TiO2 nanotubes on Ti spheres using bipolar electrochemistry 

  Sopha, Hanna Ingrid; Hromádko, Luděk; Motola, Martin; Macák, Jan (Elsevier, 2020-02-01)
  In this work, the anodization of Ti spheres using bipolar electrochemistry is reported for the first time. TiO2 nanotubes were found over the entire surface area of the Ti spheres when a square-wave potential was employed. ...
 • Intrinsic properties of high -aspect ratio single- and double -wall anodic TiO 2 nanotube layers annealed at different temperatures 

  Motola, Martin; Hromádko, Luděk; Přikryl, Jan; Sopha, Hanna Ingrid; Krbal, Miloš; Macák, Jan (Elsevier, 2020-08-20)
  TiO2 nanotube layers of different thicknesses and tube wall morphologies exploited. Single-wall nanotubes were obtained by chemical etching of double-wall ones. Photocurrents, structure, optical and electronic properties ...
 • Laser-induced crystallization of anodic TiO(2)nanotube layers 

  Sopha, Hanna Ingrid; Mirza, Inam; Turčičová, Hana; Pavliňák, David; Michalička, Jan; Krbal, Miloš; Rodriguez Pereira, Jhonatan; Hromádko, Luděk; Novák, Ondřej; Mužík, Jiří; Smrž, Martin; Kolíbalová, Eva; Goodfriend, Nathan; Bulgakova, Nadezhda; Mocek, Tomáš; Macák, Jan (Royal Society of Chemistry, 2020-06-09)
  In this study, crystallization of amorphous TiO(2)nanotube (TNT) layers upon optimized laser annealing is shown. The resulting anatase TNT layers do not show any signs of deformation or melting. The crystallinity of the ...
 • Mechanical properties of a biodegradable self-expandable polydioxanone monofilament stent: In vitro force relaxation and its clinical relevance 

  Bezrouk, Aleš; Hosszú, Tomáš; Hromádko, Luděk; Olmrová Zmrhalová, Zuzana; Kopeček, Martin; Smutný, Martin; Krulichová, Iva Selke; Macák, Jan; Kremláček, Jan (PLOS, 2020-07-08)
  Biodegradable stents are promising treatments for many diseases, e.g., coronary artery disease, urethral diseases, tracheal diseases, and esophageal strictures. The mechanical properties of biodegradable stent materials ...
 • Most přes silnici I/11 

  Macák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu. Objekt se nachází na silnici II. třídy S 7,5/50 a je veden přes silnici I/11 a přeložku MK v Bystřici. Byly vypracovány tři varianty, z nichž byl vybrán spojitý ...
 • One-dimensional anodic TiO2nanotubes coated by atomic layer deposition:Towards advanced applications 

  Dvořák, Filip; Zazpe Mendioroz, Raúl; Krbal, Miloš; Sopha, Hanna Ingrid; Přikryl, Jan; Ng, Siow Woon; Hromádko, Luděk; Bureš, Filip; Macák, Jan (Elsevier, 2019-03-01)
  Atomic layer deposition (ALD) represents a unique deposition technique that allows to coat uniformly var-ious high aspect ratio (HAR) porous nanostructures, in addition to its traditional role to coat flat substrates(e.g. ...
 • POKROK VE VÝVOJI SNÍMACÍCH POLÍ ZALOŽENÝCH NA JEDNOM NANODRÁTU A JEJICH VYUŽITÍ V OBLASTI DETEKCE PLYNŮ 

  Chmela, Ondřej
  Tato práce se zabývá vývojem platforem na bázi křemíkového substrátu pro selektivní integraci polovodivých nanostruktur oxidu kovu (MOX) a jejich použití v perspektivních mobilních zařízeních jako vysoce citlivé a selektivní ...
 • Příprava vysoce dopovaných ZnO nanodrátů 

  Andrýsek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou ZnO nanodrátů, jejich dopováním a analýzou. Nanodráty byly připraveny oxidací mosazné fólie za vyššího tlaku a teploty a pomocí depozice zinku v oxidační atmosféře. V práci je popsán ...
 • Self-supported sulphurized TiO2nanotube layers as positive electrodes forlithium microbatteries 

  Salian, Girish D.; Krbal, Miloš; Sopha, Hanna Ingrid; Lebouin, Chrystelle; Coulet, Marie-Vanessa; Michalička, Jan; Hromádko, Luděk; Tesfaye, Alexandr T.; Macák, Jan; Djenizian, Thierry (Elsevier, 2019-09-01)
  We report the synthesis and characterization of self-supported sulphurized TiO2 nanotube layers as a cathode material for Li microbatteries. Sulphurized TiO2 nanotubes were obtained by annealing of selfsupported TiO2 ...
 • Structural and Optical Properties of Luminescent Copper(I) Chloride Thin Films Deposited by Sequentially Pulsed Chemical Vapour Deposition 

  Krumpolec, Richard; Homola, Tomáš; Cameron, David Campbell; Humlíček, Josef; Caha, Ondřej; Kuldová, Karla; Zazpe Mendioroz, Raúl; Přikryl, Jan; Macák, Jan (MDPI, 2018-10-01)
  Sequentially pulsed chemical vapour deposition was used to successfully deposit thin nanocrystalline films of copper(I) chloride using an atomic layer deposition system in order to investigate their application to UV ...
 • Thin TiO2Coatings by ALD Enhance the Cell Growth on TiO2Nanotubular and Flat Substrates 

  Motola, Martin; Čapek, Jan; Zazpe Mendioroz, Raúl; Bačová, Jana; Hromádko, Luděk; Brůčková, Lenka; Ng, Siow Woon; Handl, Jiří; Spotz, Zdeněk; Knotek, Petr; Baishya, Kaushik; Majtnerová, Pavlína; Přikryl, Jan; Sopha, Hanna Ingrid; Roušar, Tomáš; Macák, Jan (American Chemical Society, 2020-09-21)
  The present work exploits Ti sheets and TiO2 nanotube (TNT) layers and their surface modifications for the proliferation of different cells. Ti sheets with a native oxide layer, Ti sheets with a crystalline thermal oxide ...
 • TiO2 ALD Coating of Amorphous TiO2 Nanotube Layers: Inhibition of the Structural and Morphological Changes Due to Water Annealing 

  Ng, Siow Woon; Sopha, Hanna Ingrid; Zazpe Mendioroz, Raúl; Spotz, Zdeněk; Bijalwan, Vijay; Dvořák, Filip; Hromádko, Luděk; Přikryl, Jan; Macák, Jan (Frontiers, 2019-02-01)
  The present work presents a strategy to stabilize amorphous anodic self-organized TiO2 nanotube layers against morphological changes and crystallization upon extensive water soaking. The growth of needle-like nanoparticles ...
 • TiO2 Nanotube Layers Decorated with Al2O3/MoS2/Al2O3 as Anode for Li-ion Microbatteries with Enhanced Cycling Stability 

  Tesfaye, Alexandr T.; Sopha, Hanna Ingrid; Ayobi, Angela; Zazpe Mendioroz, Raúl; Rodriguez-Pereira, Jhonatan; Michalička, Jan; Hromádko, Luděk; Ng, Siow Woon; Spotz, Zdeněk; Přikryl, Jan; Macák, Jan; Djenizian, Thierry (MDPI, 2020-05-01)
  TiO2 nanotube layers (TNTs) decorated with Al2O3/MoS2/Al2O3 are investigated as a negative electrode for 3D Li-ion microbatteries. Homogenous nanosheets decoration of MoS2, sandwiched between Al2O3 coatings within ...