Now showing items 1-14 of 14

 • Automatický výběr arteriální vstupní funkce pro metodu DCE-MRI 

  Šenkeřík, Vojtěch
  Tato práce je zaměřena na automatickou detekci arteriálních pixelů při metodě DCE-MRI. První část práce se zabývá literární rešerší dané problematiky. V druhé části jsou představeny 4 algoritmy pro detekci arteriálních pixelů.
 • Dávkové zpracování perfusometrických MRI dat 

  Filipová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá metodou DCE-MRI (Dynamic contrast enhanced magnetic resonance imaging). Je popsán základní princip magnetické rezonance a pulzní sekvence. Práce se věnuje metodě DCE, hlavně popisu postupu ...
 • Kvantifikace T1 pro preklinické MRI 

  Dvořáková, Lenka
  Kvantifikace T1 mapy myokardu je důležité pro diagnostiku myokardické fibrózy. Kardiální magnetická rezonance malých zvířat je obtížná z důvodu vysoké srdeční a respirační frekvence. Pulsní sekvence navržené v této práci ...
 • Laboratorní úlohy z RTG zobrazovacích systémů 

  Kuchař, Otakar
  Bakalářská práce se zabývá studií rentgenového záření a výpočetní tomografie. První část této práce obsahuje vysvětlení základních fyzikálních principů, je věnována elementárním částicím, atomu a ionizujícímu záření. ...
 • Návrh sluchadla v prostředí LabVIEW 

  Macíček, Ondřej
  Práce obsahuje blokové schéma sluchadla pro podporu sluchu, anatomický popis sluchového orgánu člověka a fyzikální popis některých vybraných veličin, týkajících se zvuku a sluchu. Jsou rozebrány vyšetřovací metody pro ...
 • Perfuzní analýza s využitím metody DSC-MRI 

  Minsterová, Alžběta
  Tato bakalářská práce se zabývá metodou DSC (Dynamic Susceptibility Contrast), založenou na susceptibilním váhování. Tato metoda je jedna z používaných perfuzních metod kontrastního vyšetření pomocí magnetické rezonance ...
 • Pokročilé metody perfuzní analýzy v MRI 

  Macíček, Ondřej
  Tato doktorská práce se zabývá problematikou kvantitativní analýzy pomocí MRI a použití exogenní kontrastní látky. Jedná se o dvě metody, Dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) a Dynamic susceptibility contrast MRI ...
 • Porovnávání významných bodů pro detekci objektů v obraze 

  Trávníček, Vojtěch
  Tato práce se týká oboru počítačového vidění. Konkrétně se věnuje extrakci významných bodů z obrazu jako prostředek pro srovnání obrazů a vyhledávání objektů. Jsou zde zmíněny 4 metody, které jsou porovnávány z hlediska ...
 • Přenos informací po síti Ethernet 

  Kutílek, Miloš
  Tato diplomová práce se zabývá přenosem informací po síti Ethernet. V této práci byl vybrán vhodný mikrokontrolér a komunikační modul, který zajištuje přenos dat z Ethernetu na SPI sběrnici, dále bylo zvoleno optimální ...
 • Přenos informací po síti Ethernet 

  Kutílek, Miloš
  Tato diplomová práce se zabývá přenosem informací po síti Ethernet. V této práci byl vybrán vhodný mikrokontrolér a komunikační modul, který zajištuje přenos dat z Ethernetu na SPI sběrnici, dále bylo zvoleno optimální ...
 • Srovnání preklinických DCE-MRI perfusních technik 

  Minsterová, Alžběta
  Diplomová práce se zabývá metodou DCE-MRI (Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging), tedy jednou z metod kontrastního zobrazování pomocí magnetické resonance. Je popsán princip konvenční kontinuální metody ...
 • Systém pro měření průtoku, teploty a tlaku se zobrazením v LabVIEW 

  Macíček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá řešením systému pro měření neelektrických veličin - teploty, tlaku a průtoku. Měřen je tlak v levé komoře izolovaného králičího srdce. Dále je měřen průtok a teplota perfuzního roztoku pro ...
 • Využití multi-echo sekvencí pro DSC-MRI 

  Černý, Štěpán
  Cílem diplomové práce bylo prostudovat tématiku v oblasti perfúzního zobrazování založené na dynamickém zobrazování s T2/T2* kontrastem. Zaměření bylo na akvizice běžně používané pro DSC-MRI a především na akviziční pulzní ...
 • Zvýraznění kontrastu pro rozlišení tkání a detekci kontrastních nanočástic metodami magnetickorezonančního zobrazování 

  Bačovský, Jaromír
  Předložená diplomová práce se zabývá mechanismy vzniku kontrastu a jeho modifikací v magneticko-rezonančních obrazech molekulárními a nanočásticovými kontrastními činidly. V teoretické části shrnuje principy vzniku kontrastu ...