Now showing items 1-1 of 1

  • Modely spínaných zdrojů v programu Matlab 

    Macík, Tomáš
    Bakalárska práca je zameraná na modelovanie DC/DC meničov bez transformátoru s využitím programu Matlab Simulink. Prvá časť je venovaná všeobecnému popisu činnosti vybraných spínaných zdrojov. Druhá časť obsahuje odvodenie ...