Now showing items 1-2 of 2

  • Datová fúze satelitní navigace a kompasu 

    Maceček, Ivo
    Teoretické poznatky o různých družicových systémech určení polohy. Zvláštní zaměření je na americký systém GPS. Součástí je popis celého systému a následná analýza zdrojů nepřesností. Návrh metody DGPS pro minimalizaci ...
  • GPS navigace pro venkovní pruzkumný robot 

    Maceček, Ivo
    Získání polohy objektu užitím systému diferenční GPS (DGPS). Popis principu metody DGPS, která je jednou z možností pro zpřesnění GPS. Teorie možných způsobů návrhů a detailní popis realizace zvoleného řešení. Způsoby ...