Now showing items 1-17 of 17

 • Design of a frictionless magnetorheological damper with a high dynamic force range 

  Macháček, Ondřej; Kubík, Michal; Strecker, Zbyněk; Roupec, Jakub; Mazůrek, Ivan (SAGE, 2019-03-19)
  This article discusses an increase in dynamic force range in a spring-damper unit achieved by elimination of sealings´ friction. This friction is a part of damping force that cannot be controlled; therefore, it is undesirable ...
 • Disassembler mezikódu jazyka Java 

  Macháček, Ondřej
  Tato práce se zabývá popisem struktury mezikódu jazyka Java a disassemblováním instrukcí mezikódu jazyka Java. Součástí této práce je knihovna pro disassemblování souborů tříd jazyka Java. Knihovna umožňuje zobrazit veškeré ...
 • Influence of response time of magnetorheological valve in Skyhook controlled three-parameter damping system 

  Strecker, Zbyněk; Roupec, Jakub; Mazůrek, Ivan; Macháček, Ondřej; Kubík, Michal (SAGE Publications, 2018-11-16)
  A three-parameter suspension system is often used for vibration isolation of sensitive devices especially in a space industry. This article describes the three-parameter suspension system with magnetorheological valve ...
 • Konstrukce magnetoreologického tlumiče s nesymetrickou rychlostní charakteristikou 

  Válek, Josef
  Tato bakalářská práce se snaží nalézt optimální řešení magnetoreologického tlumiče s nesymetrickou rychlostní charakteristikou. Magnetoreologické tlumiče představují nadějný směr vývoje tlumičů vibrací, zejména díky své ...
 • Konstrukční návrh vibroizolační vzpěry s minimálními pasivními odpory 

  Jančík, Kryštof
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí vibroizolační vzpěry, jejíž tlumič využívá magnetoreologickou (MR) kapalinu. Plné využití potenciálu semi-aktivně řízeného MR tlumiče pro zajištění velkého rozsahu regulace tlumení ...
 • Magnetorheological Strut for Vibration Isolation System of Space Launcher 

  Macháček, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem magnetoreologické (MR) vzpěry vibroizolačního systému (VIS) pro kosmický nosič. V rešeršní části jsou popsány vybrané VIS a vzpěry těchto systémů, které byly v kosmických nosičích využity v minulosti. ...
 • MR vzpěra pro vibroizolační Stewardovu plošinu pro kosmonautiku 

  Macháček, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem magnetoreologické vzpěry vibroizolačního adaptéru pro kosmonautiku. Pro její optimalizaci je nutné sestavit několik virtuálních modelů. Dynamický model mechanismu – Stewartovy plošiny, reologický ...
 • Návrh dvoukomorové pneumatické pružiny 

  Pantůček, Michal
  Práce se zabývá návrhem pneumatické pružiny, která pomůže v návrhu vzpěry určené pro kosmické aplikace. Návrh bude podložen analytickým výpočtem, který bude následně ověřen pomocí experimentů, což je ale nad rámec této ...
 • Návrh konstrukce MR tlumiče do odpružené vidlice kola 

  Salva, Matúš
  V horskej cyklistike je predné odpruženie dôležitý komponent, ktorý zaisťuje komfort a bezpečnosť jazdy. Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom semiaktívneho odpruženia, ktoré zvláda tieto úlohy lepšie ako v cyklistike ...
 • Návrh mechanické konstrukce experimentálního kolimátoru 

  Toman, Ladislav
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přípravku justážního kolimátoru, které slouží k osovému natáčení optické sestavy, a také konstrukčním návrhem přípravku pro výškové polohování pomocného dalekohledu justážního ...
 • Návrh předního závěsu kol a úprava řízení závodního pneumobilu 

  Zvoníček, Josef
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem řízení závodního pneumobilu. Práce obsahuje analýzu původního stavu vozidla a návrhy na modifikaci. Součástí práce je konstrukční řešení řízení společně s výkresovou dokumentací.
 • Návrh přípravku pro ustavení dílu vstřikovací formy 

  Macháček, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh přípravku pro ustavování dílů vstřikovacích forem. Konkrétně je užit pro výrobu plastových klecí valivých ložisek vyráběných společností INA LANŠKROUN s.r.o. Řešení vychází z přípravku ...
 • Přehled konstrukčních řešení magnetoreologických tlumičů 

  Tran, Adam
  Bakalárska práca popisuje tlmiace systémy v podobe MR tlmičov a MR ventilov. Na úvod je uvedený samotný MR efekt v MR zariadeniach. Ďalšia časť práce zahrňuje jednotlivé konštrukcie, materiálové usporiadanie, charakteristiky ...
 • Rekonstrukce nedemontovatelného MR tlumiče LORD 

  Lochman, Vít
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem a realizací úpravy nedemontovatelného magnetoreologického tlumiče LORD, který časem získal netypickou Fv charakteristiku. V úvodní části je popsáno fungování magnetoreologické ...
 • Studium MR kapaliny pro kosmické aplikace 

  Macejka, Andrej
  Tato bakalářská práce se zaobírá studiem reologických vlastností magnetoreologických (MR) kapalin v neaktivovaném stavu. Cílem téhle práce je určení metodiky měření a vyhodnocení základních reologických vlastností MR kapalin ...
 • Vlastnosti a charakteristika magnetoreologických elastomerů a pěn 

  Zedník, Roman
  Tato bakalářská práce poskytuje dosavadní přehled o magnetoreologických pěnách a elastomerech. Byla zde podrobně rozebrána struktura jednotlivých druhů pěn a elastomerů a vysvětleny různé modely chování, na základě kterých ...
 • Zlepšování procesu skladové evidence zásob ve výrobní společnosti 

  Macháček, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení procesu evidence výrobních nástrojů ve skladu společnosti Daikin Device Czech republic s.r.o. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a metody řízení zásob a procesů. ...