Now showing items 1-9 of 9

 • Centrum trvale udržitelného rozvoje 

  Macháčková, Šárka
  Trendy rozvoje naší civilizace spojené s bezohledným čerpáním zdrojů, přinesly obavu, že brzy narazí na své meze. Vznikly organizace jejichž cílem je jakýsi kompromis – udržitelnost v přitakání dalšího rozvoje, ale jen ...
 • Moravské vinařské centrum Brno 

  Paulasová, Lucie
  Předmětem diplomové práce bylo navrhnout multifunkční „vinařský dům“ v Brně, v lokalitě historicky spjaté s pěstováním vína. Navržený objekt bude sloužit k prezentaci vín regionálních vinařů s možností nákupu i konzumace, ...
 • Moravské vinařské centrum Brno 

  Sances, Jan
  Předmětem je návrh studie Moravského vinařského centra, které má sloužit jako centrum vinařství na jižní Moravě a také jako kulturní centrum spjaté s vínem a gastronomií. Objekt je situován v řadové zástavbě v Brně na ulici ...
 • Moravské vinařské centrum Brno 

  Kaller, Bohdan
  Tématem diplomové práce je navržení studie Moravského vinařského a kulturního centra (MVKC) v lokalitě historicky svázané s pěstováním vína. Parcela je zároveň atraktivní díky tomu, že je součástí jižního svahu pod hradem ...
 • Římské lázně a saunový svět 

  Foltýnová, Michaela
  Projekt řeší studii rekreačního zařízení, navrženého pod názvem Římské lázně a saunový svět. Jedná se o novostavbu přidruženou k již navrženému aquacentru „Chrám vody Brno“, jež je svým charakterem a kapacitními možnostmi ...
 • Římské lázně a saunový svět. 

  Andrlová, Lucie
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie Lázeňského světa na Brněnské přehradě. Lázně jsou navrhovány jako část aquaparku, který byl řešen v předdiplomovém projektu. Objekt je umístěn v blízkosti Brněnské přehrady ...
 • Římské lázně a saunový svět. 

  Vičánková, Lenka
  Diplomová práce byla vypracována jako návrh interiéru Římských lázní a saunového světa. Římské lázně a saunový svět se nachází ve 3.NP objektu Aquacentra, jehož návrh byl zpracován ve Specializovaném ateliéru ve 2. ročníku ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Kotoulková, Leona
  Tématem diplomové práce je řešení reprezentativní budovy vinařství Nikolsburg, které se rozhodlo odprosit se od úlohy zprostředkovatele dodávky hroznů pro jiné vinařství k výrobě vlastního vína. V této budově se má nacházet ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Otáhal, Miloslav
  Předmětem diplomové práce je návrh vinařství s malou výrobou vína, degustačními prostory, malým wellness. Dále čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 40 osob a restaurací. Tento nový objekt je osazen v extravilánu města Mikulov. ...