Now showing items 1-3 of 3

 • Fundamentální analýza akcií 

  Macháň, Jan
  Cílem diplomové práce je vypracování fundamentální analýzy akcií Komerční banky, a. s. V rámci této fundamentální analýzy bude provedena globální analýza, odvětvová analýza a podniková analýza. Pomocí nejpoužívanějších ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kotěrová, Kamila
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti AGOS stavební a.s. za období 2004/2005 až 2010/2011 pomocí vybraných finančních ukazatelů. Cílem práce je posouzení finanční situace společnosti a vypracování návrhů pro ...
 • Návrh směrnic pro vedení účetnictví ve společnosti E-Technik, a.s. 

  Macháň, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví ve společnosti E-Technik, a. s. Bakalářská práce vychází ze současných legislativních norem a předpisů, které oblast účetnictví a ...