Now showing items 1-4 of 4

 • Design čističky vzduchu 

  Basler, Ondřej
  Předmětem této bakalářské práce je design čističky vzduchu, konkrétně čističky vzduchu menších rozměrů pro využití v domácnosti. Cílem designu je vytvoření funkčního návrhu respektujícího technické, ergonomické a estetické ...
 • Design domácí pekárny 

  Pavla, Jozef
  Táto bakalárska práca sa venuje návrhu modernej domácej pekárne typu, ktorý sa čoraz bežnejšie dostáva do našich domácností. S tým spojene sa rozvíja kultúra okolo vzniku a vymieňania si vlastných skúseností a receptov. ...
 • Design reproduktorů k PC. 

  Machálek, Róbert
  Predmetom mojej bakalárskej práce je sústava reproduktorov k osobnému počítaču. Ciežom je navrh-núť invenčným spôsobom design s predpokladom vytvoriť originálne riešenie s aspektom pohžadu do budúcnosti. Práca zahŕňa ...
 • Design rolby na úpravu ledové plochy 

  Machálek, Róbert
  Témou tejto diplomovej práce je návrh designu rolby na úpravu ľadovej plochy. Pojednáva o návrhu automatického špeciálneho vozu vykonávajúceho proces úpravy ľadovej plochy, bez nutnosti riadenia človekom. S ohľadom na ...