Now showing items 1-6 of 6

 • Fluidové diody a další možnosti bezventilového čerpání 

  Vácha, Ondřej
  Cílem této práce je zmapovat možnosti použití fluidových diod a jiných způsobů bezventilového čerpání. Součástí této práce je také zpracování konkrétního návrhu fluidové diody jako náhrady za zpětný ventil a následná ...
 • Měření průtoku pro modelové zkoušky vodních turbín 

  Neděla, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou měření průtoku při modelových zkouškách vodních turbín. Teoretická část je věnována literární rešerší průtokoměrů a porovnání jejich přesností. Praktická část se zabývá vyhodnocením ...
 • Návrh plynové pružiny 

  Machů, Tomáš
  Bakalářská práce pojednává o pružinách, jejichž pružným médiem je stlačitelná tekutina. V práci jsou představeny jednotlivé typy pružin a jejich použití v technické praxi. Dále se práce zabývá matematickým modelem a vývojem ...
 • Projekt turbin pro malou vodní elektrárnu 

  Dolinský, Filip
  Cieľom bakalárskej práce je využitie hydroenergetického potenciálu riečneho profilu malou vodnou elektrárňou, pre ktorú sa navrhne riešenie bud pomocou Archimedových alebo Vírových turbín. V prvej kapitole je opísany súčasný ...
 • Pružné spojky na principu tekutin 

  Machů, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá pružnými hřídelovými spojkami, zejména novou kategorií spojek na principu tekutin. V práci je odvozen matematický model plynové pružiny a rotorové soustavy o dvou stupních volnosti. Poslední část ...
 • Zavzdušňovací ventil jako ochrana před vodním rázem 

  Sedlmajer, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá vzduchovými ventily se zaměřením na ventily zavzdušňovací. Popisuje základní teorii vodního rázu a zaměřuje se především na oblast podtlaku. Následně jsou zde stručně popsány některé časté ...