Now showing items 1-3 of 3

 • Lamelový hydrogenerátor 

  Mach, Jiří
  Tato bakalářská práce uvádí základní informace o lamelových hydrogenerátorech, zejména s nevyváženou konstrukcí a lamelami vedenými v rotoru. Úvodní kapitola se obecně věnuje hydrogenerátorům. Jsou zde popsány základní ...
 • NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará 

  Mach, Jiří
  Navržené objekty se nachází v centru Brna, na nároží ulic Bratislavská a Stará. Navrženými domy jsem se snažil uzavřít proluku v nároží a současně vytvořit plnohodnotné náměstí, jehož potřeba vyplynula z několika analýz. ...
 • Optimalizace sací trouby násoskové vírové turbíny 

  Mach, Jiří
  Úkolem této diplomové práce je navrhnout nový tvar sací trouby, který bude jednodušší na výrobu při zachování dobrých hydraulických a pevnostních vlastností. První část práce je věnována formulaci problému, popisu vírové ...