Now showing items 1-2 of 2

  • Opatření v systémech zásobování vodou v době sucha 

    Machač, Tomáš
    Hlavním cílem této práce je shrnout problematiku zásobování vody v době sucha. V dlouhých obdobích sucha může dojít k nedostatku vody ve zdrojích a následně k problémům v zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou. V první ...
  • Zdroje pitné vody a jejich technické provedení 

    Machač, Tomáš
    V dnešní době se stává stále aktuálnějším tématem obnova vodárenské infrastruktury. Postupná obnova je jedním z klíčových bodů pro dlouhodobé udržení kvalitního a bezporuchového provozu. Nejzákladnějším prvkem celého ...