Now showing items 1-14 of 14

 • ABB RobotStudio - vzorový řídicí program pro stacionární robot 

  Machala, Jan
  Cílem této závěrečné práce je vytvořit vzorový řídící program na PLC vykonávající sekvenci pohybů robotu a následné nasazení na reálném robotu IRB 120. Pro komunikaci mezi robotem a PLC byl využit program vytvořený v ...
 • Bytový dům s polyfunkcí 

  Štindl, Petr
  Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu s polyfunkcí. Objekt se nachází v katastrálním území Prosek. V lokalitě Praha 9 v severovýchodní části města. Terén pozemku ...
 • Customer Experience in Shared Economy: Recommendations for Companies 

  Machala, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020-07-01)
  Purpose of the article: This article aims to identify the perception of customers in the shared economy, specifically their customer experience with Uber, Bolt and Airbnb, and then evaluate what these companies stand out ...
 • Nástroj pro urychlení vývoje aplikací v MS Visual Studiu 2010 

  Machala, Jan
  Tato práce se zabývá nástrojem na urychlení vývoje v novém programovacím jazyku pro nezkušené programátory. Aplikace napovídá ukázky zdrojového kódu v prostředí Visual Studia 2010 dle aktuálně používaného programovacího ...
 • Návrh komunikačního mixu podniku 

  Machala, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením komunikačního mixu podniku a je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Obsah teoretické části slouží jako podklad ke zpracování analytické části, kde jsou provedeny ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Machala, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem marketingové strategie firmy, která působí v oblasti velkoobchodu. V teoretické části pojednává o různých marketingových přístupech. Poté se věnuje vybraným analýzám vnějšího a vnitřního ...
 • Nízkocyklová únava niklové superslitiny IN713LC s TBC vrstvou za vysokých teplot 

  Machala, Jan
  Diplomová práce se zabývá nízkocyklovou únavou niklové superslitiny IN713LC s aplikovanou TBC bariérou za vysoké teploty. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř částí. První je zaměřena na popis únavového poškození. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Machala, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje firmy, jejímž oborem činnosti je především zateplování střech pomocí foukané izolace, minerální izolací, izolací polystyrénem, montáž sádrokartonů a kazetových ...
 • Podnikatelský záměr – autosalon 

  Machala, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou založení a úspěšného vedení autosalonu. V práci se budu věnovat všem aspektům, které s touto problematikou souvisí. V první části se budu věnovat teoretickým východiskům mé ...
 • Rodinný dům ve svažitém terénu 

  Machala, Jan
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu v obci Pržno. Objekt je navržen jako dvoupodlažní, částečně podsklepený. Střecha rodinného domu je sedlová.
 • Stavebně technologický projekt Domova seniorů Pržno 

  Machala, Jan
  Tato diplomová práce řeší realizaci zamýšleného projektu, který se týká rekonstrukce stávajícího objektu nákupního střediska a pohostinství. Vestavbou prostoru atria, přístavbou venkovních teras a nástavbou druhého nadzemního ...
 • Struktura a vlastnosti svarového spoje rotoru parní turbíny 

  Machala, Jan
  Bakalářská práce se zabývá posouzením strukturně-mechanických vlastností svarového spoje rotoru parní turbíny. Experimentálním materiálem svarového spoje je nízkolegovaná ocel 30CrMoNiV5-11 ve stavu po umělé degradaci. ...
 • You cannot do it Yourself: Enhancing Experience through Co-creation 

  Machala, Jan; Havíř, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-06)
  Purpose of the article: To evaluate the individual factors of co-creation value in urban public transport and their impact on customer experience. Customer experience management is a new marketing direction that will allow ...
 • Zákaznická zkušenost – jak ji uchopit a měřit? 

  Machala, Jan (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Cíl článku: Cílem tohoto článku je popsat zákaznickou zkušenost, jak ji chápou jednotliví autoři a uvést metody, kterými lze měřit zákaznickou zkušenost. Dále také podrobněji popsat tři nejpoužívanější metody. Metody: ...