Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy klasifikace paketů 

    Machala, Jiří
    Hlavním cílem této práce je interpretace a implementace algoritmu HyperCuts. Zabývá se však i problémem klasifikace paketů obecně - shrnuje teoretické základy klasifikace a popisuje nejznámější klasifikační metody. Zaměřuje ...
  • Používané principy chlazení v průmyslu 

    Machala, Jiří
    V bakalářské práci jsou shrnuty hlavní chladicí metody, které se používají v oblasti průmyslových chladicích zařízení. Dále je pojednáno o pracovních látkách v chladicí technice s přihlédnutím k jejich vlivům na životní ...