Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový pager 

    Machatý, Jiří
    Tento projekt popisuje návrh zapojení bezdrátového pageru. Jsou zde popsány možnosti realizace, bloková schémata přijímače a vysílače program pro jejich ovládání a jednotlivé vývojové diagramy. Při teoretickém návrhu byl ...
  • Program pro měření reakční doby na zrakový a sluchový podnět 

    Machatý, Jiří
    V bakalářské práci byl v jazyce c++ s qt toolkitem vytvořen „Program pro měření reakční doby na zrakový a sluchový podnět“, na kterém byl otestován soubor pacientů a statisticky vyhodnocena jejich reakční doba na zrakové ...