Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti věřitelů při vymáhání peněžitých pohledávek 

    Kubový, Miloslav
    Cílem této bakalářské práce je shrnout možnosti věřitelů k účinnému vydobytí peněžitých pohledávek. Zároveň poukáže na problémy, se kterými se věřitelé mohou setkat a které jsou za současného právního stavu velice těžko řešitelné.