Now showing items 1-2 of 2

  • Fuzzy modely map pro pohyb mobilních robotů. 

    Machek, Ondřej
    Cílem diplomové práce bylo vytvoření algoritmu, který by pomocí neuronové sítě a neuro fuzzy sítě vytvářel topologickou mapu pro mobilního robota. V práci je navržen postup pro tvorbu topologické mapy pomocí tří klasifikátorů ...
  • Mikroprocesorem řízené zabezpečovací zařízení 

    Machek, Ondřej
    Práce řeší problematiku zabezpečení objektů pomocí zabezpečovacích ústředen. Práce se zabývá návrhem zabezpečovacího zařízení a softwarového vybavení pro zabezpečovací ústřednu. MACHEK, O. Mikroprocesorem řízené zabezpečovací ...