Now showing items 1-3 of 3

 • Rozvoj malého podnikatelského subjektu 

  Klouda, Martin
  Diplomová práce pojednává o postupu při rozvoji malého podnikatelského subjektu. Zabývá se analýzou podnikového okolí a návrhem vize, mise, cílů a následně strategie, která by měla pomoci k úspěšnému přechodu podniku ze ...
 • Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - vývěr Jedovnického potoka 

  Netolický, Lukáš
  V této bakalářské práci je pojednáno o problematice tvorby účelové mapy a to konkrétně v krasovém reliéfu bezprostřední blízkosti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází ve střední části moravského krasu. Práce ...
 • Zaměření románských sklepních prostor v Praze 

  Krbálková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá skutečným zaměřením románských sklepních prostor v lokalitě Praha 1 – Malá Strana, ul. Karmelitská. V dané lokalitě je vybudována měřická síť pro podrobné geodetické zaměření. Měřická síť je ...