Now showing items 1-2 of 2

  • 8D report jako nástroj pro zvyšování kvality výroby 

    Machová, Lenka
    Bakalářka práce pojednává o kvalitě jako o nástroji pro zefektivnění výroby. Dále rozebírá jednotlivé metody vhodné ke zvyšování kvality a tyto podrobně popisuje. Z těchto metod je vybraná metoda 8D , která je následně ...
  • Zajištění závazků 

    Machová, Lenka
    Bakalářská práce se zaměřuje na vymezení možností zajištění závazků v obchodní společnosti. Teoretická východiska práce jsou pak aplikována na konkrétní případ ve vybrané společnosti. V návrhu zajištění je dán směr, kterým ...