Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Machová, Petra
  Cílem diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků úklidové firmy ČISTĚ CZ s.r.o. Teoretická část je zaměřena na problematiku zákazníka, marketingového výzkumu a dotazníku, jako nástroje pro shromažďování informací. ...
 • Bytový dům 

  Smažilová, Marie
  Bakalářská práce řeší návrh bytového domu v obci Pikárec. Objekt je navržen jako třípodlažní, nepodsklepený. Je umístěn v mírném svahu. Vstup do domu je od komunikace. Součástí domu je i řešení parkovacích míst. Celkový ...
 • Bytový dům 

  Sotolář, Václav
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby samostatně stojícího bytového domu ve Velké Bíteši, ve formě části projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o čtyřpodlažní celopodsklepený objekt s jedním podzemním ...
 • Bytový dům 

  Svoboda, Martin
  Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu ve Slavkově u Brna. Bytový dům má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. V objektu se nachází 9 bytových jednotek z toho jedna je navržena jako bezbariérová. ...
 • Bytový dům 

  Valášek, Radek
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Olomouci (obec Hejčín). Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. V objektu bytového ...
 • Chalet 

  Banič, Róbert
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a projektová dokumentace, dvoupatrové chaty k pronájmu, s kapacitou 10 lůžek. Budova je situována v obci Pec pod Sněžkou v horské oblasti severního Česka. Z architektonického pohledu ...
 • Denní osvětlení prostor světlovody 

  Machová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá osvětlením prostor pomocí světlovodů. Popisuje princip světlovodů, jejich technické vlastnosti a možnosti posuzování. Dalším bodem práce jsou metody posuzování osvětlenosti početními metodami ...
 • Detached family residence 

  Lenďák, Dávid
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro samostatnou rodinnou rezidenci. Rodinný dům se nachází v Brně-Královo Pole, v katastrálním území Sadová. Rodinný dům se nachází na relativně plochém ...
 • Hasičská zbrojnice a tělocvična 

  Svoboda, Martin
  Obsahem této diplomové práce je návrh hasičské zbrojnice a tělocvičny na ulici Pavelkova v Olomouci. Práce je rozdělena na 3 části. Část pozemního stavitelství, část technického zařízení budovy a volitelná část modelování ...
 • Multifunční budova na ul. Obchodná v Bratislavě 

  Banič, Róbert
  Předmětem této diplomové práce je návrh a projektová dokumentace pětipodlažní multifunkční budovy se 2 suterénními podlažími pro parkování pro 52 aut. První 2 patra jsou veřejná - k pronájmu je 23 samostatných prostor. ...
 • Multifunční budova na ul. Obchodná v Bratislavě 

  Grolmus, Juraj
  Předmětem této diplomové práce je převážně železobetonová stavba šestpatrového, nepodsklepeného multifunkčního objektu. Stavební pozemek se nachází v Bratislave. Multifunkční objekt je navržen s ohledem na danou lokalitu. ...
 • Multifunkční objekt 

  Tóth, Adrián
  Předmětem této diplomové práce je převážně železobetonová stavba pětpatrového, podsklepeného multifunkčního objektu. Stavební pozemek se nachází v Brně. Multifunkční objekt je navržen s ohledem na danou lokalitu. Objekt ...
 • Multifunkční objekt 

  Amodio, Alessio
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem multifunkční budovy, která slouží jako rozšíření haly dříve existující budovy. Areál se nachází v části Řečkovice v Brně. Práce si klade za cíl propojit budovy jak prostorově, tak ...
 • Návrh změny organizační kultury prostřednictvím teambuildingu 

  Machová, Petra
  Předmětem této bakalářské práce je analyzovat organizační kulturu a zvýšit pracovní motivaci zaměstnanců prostřednictvím teambuildingu. První část je tvořena teoretickým rámcem. Definuje a popisuje jevy související s ...
 • Obecní úřad s multifunkčním sálem 

  Valášek, Radek
  Cílem této diplomové práce je návrh Obecního úřadu s multifunkčním sálem v Dolanech u Olomouce. Budova se skládá ze dvou částí, kanceláří a multifunkční haly. Jedná se o tří podlažní budovu se suterénem. Objekt má ...
 • Obecní úřad s multifunkčním sálem 

  Zabáková, Laura
  Hlavnou úlohou diplomovej práce je návrh budovy obecného úradu s multifunkčnou sálou s takmer nulovou spotrebou energie v katastrálnom území obce Syrovice [761834]. Jedná sa o trojpodlažnú podpivničenú budovu. V suteréne ...
 • Rekonstrukce železniční tratě Hanušovice - Jeseník mezi km 9,400 a km 12,329 

  Machová, Petra
  Cílem bakalářské práce je rekonstrukce jednokolejné železniční trati Hanušovice - Jeseník v km 9,400 - 12,329. Úkolem je navrhnout úpravu geometrických parametrů koleje a rekonstrukci železničního svršku. Při rekonstrukci ...
 • Rodinný dům 

  Kavečková, Hana
  Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby rodinného domu v obci Medlovice (okr. Vyškov). Stavba je navržena jako částečně podsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími. V suterénu se ...
 • Rodinný dům 

  Meduna, David
  V projektu je zpracována technická dokumentace k samostatně stojícímu rodinnému domu s relaxačním zázemím. Objekt se nachází v obci Svratouch, okres Chrudim. Zastavěná plocha činí 136,7 m. Jedná se o dvoupodlažní nadzemní ...
 • Rodinný dům, Včelná 

  Machová, Petra
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Dům je navržený jako dvoupodlažní, nepodsklepená dřevostavba se sedlovou střechou, dispoziční uspořádání 6+KK odpovídá návrhu pro 4-6 člennou rodinu. Do domu se vstupuje ...