Now showing items 1-12 of 12

 • Bydlení+ 

  Buzová, Magdaléna
  TOMKOVO NÁMĚSTÍ + OKRUH Obchvat. Doprava. Auta. Chaos. Bariéra. Ovlivní mimoúrovňová komunikace negativně fungování Tomkova náměstí? Bude velkou bariérou dělící území na několik celků? Koncept urbanismu doplňuje Velký ...
 • Bydlení+ 

  Brunová, Susanna
  Projekt se zabývá dopadem dostavby velkého městského okruhu na Tomkovo náměstí. Nerozporuje stavbu mostu jako takovou, ale hledá způsob, jak s ní koexistovat, aniž by se jí celá oblast podřídila. Navrhován je pěší okruh ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Steuer, Pavel
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na nábřeží řeky bečvy v Přerově. Jedná se o polyfunkční dům s funkcemi bydlení, obchodu a občanské vybavenosti. Koncept je založen ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Stehlík, Ondřej
  Městský dům na nábřeží v Přerově doplňuje celkovou kompozici zadané lokality. Prolomenou hmotou nároží reaguje na funkcionalistickou budovu nedalekého sokola. Toto hmotové uspořádání přináší zajímavý vnitřní prostor domu ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Vlčková, Marie
  Dům s pečovatelskou službou na nábřeží v Přerově. Jedná se o třípodlažní objekt s parkováním v prvním nadzemním podlaží. V prvním patře je také navržen parter se službami v podobě lékařské ordinace, kavárny a kadeřnictví. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Jarolímek, Adam
  Hlavní myšlenka celého projektu je jednoduchost. Jak jednoduše vyřeši komplikované zadání. Dům je orientovaný k řece na nároží ukončený věží, která se má stát dominantou roztříštěného prostoru. Byty jsou uspořádány ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Sejkorová, Petra
  Exponovaná nárožní poloha v těsné blízkosti dominanty kostela sv.Leopolda a výrazné hmoty hotelu Austerlitz.Respekt k okolní zástavbě.Budova výcházející z historií ověřeného principu uzavřeného bloku s vnitřním dvorem.V ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Benada, Marek
  Návrh na nábřeží řeky Svratky
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Bímová, Marta
  Záměrem je dořešení celkové kompozice dané lokality, navržený objekt dotváří nároží. Při hledání konceptu pro urbanistický návrh byl brán zřetel na objekty vytvářející lokalitu: kostel a klášter Milosrdných bratří a hotel. ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Zezula, Adam
  Studenské bydlení na exponovaném nábřeží. Snaha o zachování měřítka. Vytvořit živý fungující veřejný prostor pro potřeby studentů.
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Skoumal, Jan
  ideální studentské bydlení
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Koten, Adam
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby části městského bloku v Brně novým objektem popř. objekty. Řešená parcela je situována na křižovatce komunikace vedené po nábřeží řeky Svratky a ...