Now showing items 1-1 of 1

  • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Zlín 

    Trlida, Martin
    Tato práce se zaměřuje na návrh opatření, které povedou ke snížení nezaměstnanosti v okrese Zlín. Nejdříve je nezaměstnanost analyzována podle jednotlivých skupin obyvatelstva a zjišťují se problémy tohoto trhu práce. Na ...