Now showing items 1-20 of 23

 • Konstrukce a výroba CNC frézky pro modelářské účely 

  Knapil, Josef
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací modelářské CNC frézky. V první části jsou popsány možnosti konstrukčního řešení malých CNC strojů. Druhá část popisuje návrh a realizace vlastní CNC frézky. Třetí část se ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakování řezných nástrojů a jejich technickými vlastnostmi. V práci je dále uveden sortiment současných výrobců povlakovaných slinutých karbidů. V závěru této práce je zpracován vývoj ...
 • MKP pro rychlé simulace obrábění 

  Šeda, Pavel
  Práce bude zaměřena na MKP pro rychlé simulace obrábění. Úvodem bude popsáno teoretický základ MKP. Jednotlivé metody (implicitní, explicitní) a jednotlivé programy (Ansys Ls-Dyna, Abaqus, Deform, AdvantEdge). Na závěr ...
 • MKP pro simulace obrábění 

  Vojtek, Aleš
  Uvedení základů teorie soustružení, procesu dělení třísky, vzniku řezných sil a popis explicitní metody konečných prvků. Za těchto poznatků byla provedena simulace za-pichování oceli ČSN 12 050.3 pro tři různé nástroje, ...
 • Nástroje pro CNC frézovací centra 

  Konečný, Petr
  Tato Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací cent-ra. První kapitola této práce se zabývá krátkou teorií frézování a charakteristikou CNC frézo-vacího centra. V následující kapitole jsou rozděleny ...
 • Návrh metodiky tvorby 3D modelu femorální části kolenní náhrady 

  Kodys, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku tvorby 3D modelu femorální částí kolenní náhrady. Protože koleno je nejzatěžovanější kloub v těle, je v první části popsána jeho funkce, složení a biomechanické poměry. Druhá ...
 • Návrh metodiky tvorby 3D modelu tibiálního plata kolenní náhrady 

  Kutálek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metodiky tvorby 3D modelu tibiálního plata. V práci je stručně popsána anatomie kolenního kloubu, současný operační postup, stávající používané tibiální komponenty a samotný postup ...
 • Návrh soustružnického nože s VBD pro vnitřní soustružení 

  Franko, Matej
  Moja práca je zameraná na všeobecný stručný popis sústruženia, základné postupy pri konštrukcií tela noža pre vnútorné sústruženie s vymeniteľnou reznou doštičkou. Detailne popisuje parametre pre voľbu jednotlivých častí ...
 • Návrh technologie frézování součásti na CNC stroji. 

  Chlup, Martin
  Bakalářská práce obsahuje řešení technologie výroby součásti stator elektromotoru. Současně řeší problém náhradní výroby při zastavení sériové produkce. Technologie sériové výroby byla použita od firmy Hanakov, s.r.o. Dále ...
 • Návrh výroby stupňovité řemenice. 

  Svoboda, Lukáš
  Práce je tvořená souhrnem teoretických a výpočtových poznatků pro zpracování návrhu výroby stupňovité řemenice. Práce obsahuje kompletní návrh výroby, jak pro sériovou výrobu, tak pro kusovou výrobu náhradních dílů, včetně ...
 • Pevnostní analýza řezných nástrojů 

  Petrlíková, Helena
  Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu řezného nástroje. V úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury a odborných článků zaměřené na témata souvisejícím s řešením. Řešení deformace a napjatosticelé ...
 • Reprap, 3D FDM tiskárna 

  Minařík, Miroslav
  Podstatou této bakalářské práce je popis RepRapu, 3D FDM tiskáren. Nejprve práce popisuje některé metody rapid prototypingu a základní principy FDM tisku. V druhé části práce je pozornost zaměřena na RepRap tiskárny a na ...
 • Řešení CNC technologie zadané součásti pro řídicí systém Sinumerik 

  Forbelský, Jiří
  Práce se zabývá kompletní výrobou tvarové hřídele. Technologický postup výroby je navržen ve dvou variantách. Školní varianta využívá nářadí, materiál a CNC soustruh školní dílny. Doložení správnosti navrženého technologického ...
 • Řešení montážní a obráběcí technologie pro stožáry vysokého napětí. 

  Holub, Milan
  Cílem této práce je řešení montážní a obráběcí technologie pro stožáry vysokého napětí se zaměřením na nerozebíratelný šroubový spoj, které vyvinula společnost Sanborn a.s. Tento důležitý bezpečnostní element se používá ...
 • Soustružení a frézování v softwaru EdgeCAM 

  Bořecký, Jan
  Bakalářská práce řeší problematiku obrábění v CAD/CAM softwaru Edgecam. Zaměřuje se na vypracování vzorového postupu pro soustružení a frézování součástí.
 • Supertvrdé řezné materiály a jejich efektivní využití 

  Stradějová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na supertvrdé řezné materiály (polykrystalický diamant a polykrystalický kubický nitrid boru) a jejich efektivní využití. Zabývá se problematikou charakteristiky daných materiálů a jejich výrobou. ...
 • Technologie vrtání 

  Vejtasa, Vladimír
  První část bakalářské práce se zabývá problematikou vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování včetně používaných nástrojů. Druhá část je zaměřena na představení sortimentu vybraných nástrojových firem. Třetí část je ...
 • Využití CAD aplikací pro rapid prototyping 

  Pešek, Ondřej
  Tato práce popisuje a srovnává vlastnosti CAD aplikací s ohledem na použití pro technologii rapid prototyping. První část seznamuje se základními principy a metodami technologie 3D tisku a mapuje současný vývoj v této ...
 • Výroba modelového zařízení pro součást "Těleso" s využitím CAD/CAM software v podmínkách firmy Armo Metal Brno. 

  Gulda, Jiří
  Projektová práce obsahuje informace o výrobě modelového zařízení pro součást “Těleso“ s využitím CAD/CAM software SolidWorks, Surfcam. 3D CAD SolidWorks umožňuje navrhnout kompletním řešení pro daný díl nebo sestavu. ...
 • Výroba tělesa pro klíčový zámek 

  Leden, Pavel
  Diplomová práce je zaměřená na výrobu tělesa pro cylindrické vložky. Jedná se tedy o produkci malých a velmi přesných součástí. První část popisuje funkci zámku, druhy cylindrických vložek, jejich komponenty a základní ...