Now showing items 1-13 of 13

 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakování řezných nástrojů a jejich technickými vlastnostmi. V práci je dále uveden sortiment současných výrobců povlakovaných slinutých karbidů. V závěru této práce je zpracován vývoj ...
 • MKP pro simulace obrábění 

  Vojtek, Aleš
  Uvedení základů teorie soustružení, procesu dělení třísky, vzniku řezných sil a popis explicitní metody konečných prvků. Za těchto poznatků byla provedena simulace za-pichování oceli ČSN 12 050.3 pro tři různé nástroje, ...
 • Nástroje pro CNC frézovací centra 

  Konečný, Petr
  Tato Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací cent-ra. První kapitola této práce se zabývá krátkou teorií frézování a charakteristikou CNC frézo-vacího centra. V následující kapitole jsou rozděleny ...
 • Návrh soustružnického nože s VBD pro vnitřní soustružení 

  Franko, Matej
  Moja práca je zameraná na všeobecný stručný popis sústruženia, základné postupy pri konštrukcií tela noža pre vnútorné sústruženie s vymeniteľnou reznou doštičkou. Detailne popisuje parametre pre voľbu jednotlivých častí ...
 • Návrh technologie frézování součásti na CNC stroji. 

  Chlup, Martin
  Bakalářská práce obsahuje řešení technologie výroby součásti stator elektromotoru. Současně řeší problém náhradní výroby při zastavení sériové produkce. Technologie sériové výroby byla použita od firmy Hanakov, s.r.o. Dále ...
 • Pevnostní analýza řezných nástrojů 

  Petrlíková, Helena
  Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu řezného nástroje. V úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury a odborných článků zaměřené na témata souvisejícím s řešením. Řešení deformace a napjatosticelé ...
 • Reprap, 3D FDM tiskárna 

  Minařík, Miroslav
  Podstatou této bakalářské práce je popis RepRapu, 3D FDM tiskáren. Nejprve práce popisuje některé metody rapid prototypingu a základní principy FDM tisku. V druhé části práce je pozornost zaměřena na RepRap tiskárny a na ...
 • Řešení CNC technologie zadané součásti pro řídicí systém Sinumerik 

  Forbelský, Jiří
  Práce se zabývá kompletní výrobou tvarové hřídele. Technologický postup výroby je navržen ve dvou variantách. Školní varianta využívá nářadí, materiál a CNC soustruh školní dílny. Doložení správnosti navrženého technologického ...
 • Technologie vrtání 

  Vejtasa, Vladimír
  První část bakalářské práce se zabývá problematikou vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování včetně používaných nástrojů. Druhá část je zaměřena na představení sortimentu vybraných nástrojových firem. Třetí část je ...
 • Využití 3D skenování pro přípravu obrábění odlitků součástí parních turbín 

  Michalisko, Jan
  Tato odborná práce se zabývá využitím 3D skenování pro přípravu obrábění odlitků, které jsou součástí parních turbín vyráběných firmou Siemens, s.r.o., odštěpným závodem Industrial Turbomachinery v Brně. V první části práce ...
 • Využití CAD aplikací pro rapid prototyping 

  Pešek, Ondřej
  Tato práce popisuje a srovnává vlastnosti CAD aplikací s ohledem na použití pro technologii rapid prototyping. První část seznamuje se základními principy a metodami technologie 3D tisku a mapuje současný vývoj v této ...
 • Výroba modelového zařízení pro součást "Těleso" s využitím CAD/CAM software v podmínkách firmy Armo Metal Brno. 

  Gulda, Jiří
  Projektová práce obsahuje informace o výrobě modelového zařízení pro součást “Těleso“ s využitím CAD/CAM software SolidWorks, Surfcam. 3D CAD SolidWorks umožňuje navrhnout kompletním řešení pro daný díl nebo sestavu. ...
 • Vývoj výkonných vrtacích nástrojů s využitím CAD/CAM a analýzy mechanismu tvorby třísky 

  Madaj, Martin
  Dokument pojednává o návrhu vrtacích nástrojů za pomocí CAD a CAE technologií. Nejprve jsou stručně nastíněny různé postupy tvorby 3D modelů vrtacích nástrojů, zmíněny možnosti měření jejich silového zatížení při vrtání, ...