Now showing items 1-2 of 2

  • Excentricita a přerušené rotorové tyče u asynchronního motoru 

    Magic, Matej
    Práca prezentuje možnosti diagnostiky asynchrónneho motoru pomocou merania vibrácií. Základom práce je sledovanie zmien vibrácií pri vzniku excentricity a prerušenia rotorových tyčí v asynchrónnom motore. Jednou časťou ...
  • Rizika ve finančních krizích v bankovním sektoru 

    Magic, Matej
    Bakalárska práca sa zameriava na analýzu rizík súvisiacich so vznikom krízy v bankovom sektore. Práca je rozdelená na tri hlavné tematické bloky. Prvý, teoretický, prezentuje teoretické východiská a v súčasnosti používané ...