Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh 3D joysticku se šesti stupni volnosti 

    Magyerka, Ladislav
    Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť kompletné ovládacie zariadenie so šiestimi stupňami voľnosti na použitie v počítačových simulátoroch. Po prieskume súčasných dostupných zariadení sa ďalej vytvoril model mechanizmu ...
  • Návrh polohovacího zařízení malé kamery 

    Magyerka, Ladislav
    Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť zariadenie na polohovanie malej kamery. Prvá kapitola je zameraná na prehľad súčasných dostupných zariadení a popis hlavných použitých prvkov pri návrhu. V ďalších kapitolách sa ...