Now showing items 1-2 of 2

  • Rozvoj turistického programu v podniku Znovín Znojmo 

    Mahrová, Petra
    Diplomová práce se zabývá možným rozvojem turistického programu společnosti Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově ve Velkopavlovické vinařské podoblasti. Pro splnění stanoveného cíle byla důležitá analýza vybrané společnosti ...
  • Softwarové aplikace pro tvorbu a účtování opravných položek k pohledávkám 

    Mahrová, Petra
    Bakalářská práce se zabývá problematikou pohledávek a zaměřuje se především na tvorbu opravných položek k pohledávkám. Cílem bakalářské práce je vytvoření algoritmu tvorby opravných položek k pohledávkám pro zvolenou ...