Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybraných ukazatelů firmy STERIPAK, s.r.o. pomocí časových řad 

    Mairingerová, Anna
    Bakalářská práce se zabývá statistickými metodami, zejména popisuje analýzu vybraných ukazatelů firmy Steripak, s.r.o. pomocí časových řad. V první části jsou popsána teoretická východiska potřebná k analýze dat. Praktická ...
  • Matematické metody v ekonomii 

    Mairingerová, Anna
    Diplomová práce se zabývá hodnocením a výběrem dodavatelů výrobků a služeb pro společnost Momedica, s.r.o. pomocí fuzzy logiky. Výsledný fuzzy systém bude sloužit jako nástroj pro podporu rozhodování v podniku.