Now showing items 1-2 of 2

  • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybrané společnosti 

    Kalous, Aleš
    Diplomová práce se zabývá problematikou motivace a evaluace zaměstnanců ve společnosti Zdeněk Maixner - ANTIKOR, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky týkající se tématu ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Kalous, Aleš
    Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku Zdeněk Maixner - ANTIKOR, s.r.o. za období 2010-2014, pomocí údajů získaných z účetních výkazů. Ke zhodnocení finanční situace firmy je využíváno vybraných ...