Now showing items 1-5 of 5

 • Fuzzy Preference Structures in Multicriterial Decision Making 

  Majer, Tomáš
  V mnohých rozhodovacích problémech evaluujeme akce z různých pohledů, které nazýváme kritéria. Například při ohodnocovaní auta uvažujeme kritéria jako maximální rychlost, cena, zrychlení a spotřeba. V obecnosti při rozhodování ...
 • Komunikace v ZigBee sítích 

  Majer, Tomáš
  V dnešní době se stále více setkáváme se senzory a senzorovými sítěmi, které jsou uplatňovány převážně v průmyslových oblastech. V této diplomové práci se zaměřuji na senzorovou síť ZigBee a její využití. Je zde podrobně ...
 • Návrh pracoviště s průmyslovým robotem 

  Majer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem robotizovaného pracoviště pro svařování příhradových konstrukcí. Nejprve je znázorněna cílová konstrukce, na kterou se práce zaměřuje. Poté je navržena funkce celého pracoviště včetně ...
 • Návrh řízení třídicí linky 

  Majer, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řízení třídící linky malých kusů pomocí tvarového značení. Rešeršní část rozebírá druhy řízení procesů se zaměřením na PLC, prvky senzoriky a měniče frekvence. V praktické části je ...
 • Zařízení pro předepnutí pružiny zámku 

  Majer, Tomáš
  Práce se zabývá obecnou definicí automobilového zámku a problematikou, spojenou s tímto pojmem. Dále pak pojednává o konstrukci, testování a montáži zámku. V konstrukční části je navrženo předepínací zařízení, které by ...