Now showing items 1-2 of 2

  • Komunikační strategie podniku 

    Majeriková, Ela
    Podstatou tejto diplomovej práce s názvom Komunikační strategie podniku je vytvoriť novú komunikačnú stratégiu pre konkrétny podnik na základe výsledkov prevedených analýz a požiadavkov spoločnosti. Práca sa skladá z troch ...
  • Marketingový mix společnosti On Semiconductor a.s. 

    Majeriková, Ela
    Táto bakalárska práca sa venuje sa problematike marketingu na priemyselných trhoch v porovnaní z marketingom na trhoch spotrebiteľských. V teoretickej časti sa rozoberá teória marketingu a marketing na B2B trhoch, rozdiely ...