Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava a charakterizace dvourozměrných heterostruktur 

    Majerová, Irena
    Po experimentálním získání grafénu počátkem 21. století došlo k objevení mnoha dalších zajímavých 2D materiálů. Elektrické a optické vlastnosti těchto vrstev jsou však značně ovlivněny složením a kvalitou okolních materiálů. ...
  • Rastrovací optická mikroskopie v blízkém poli (SNOM) 

    Majerová, Irena
    Studiu optických vlastností 2D materiál je v poslední době soustředěna pozornost široké vědecké komunity pro své možné aplikace v nanofotonice a plazmonice. Tato bakalářská práce se zabývá detekcí fotoluminiscence (PL) 2D ...