Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh konkurenční strategie společnosti 

    Majnuš, Ondřej
    Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkurenční strategie společnosti působící ve stavebnictví. Obsahuje strategickou analýzu podniku, která vychází z teoretických poznatků v práci. Za pomoci stanovených záměrů firmy ...
  • Plánování inicializačních procesů stavebního projektu 

    Majnuš, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá stavem projektového řízení ve vybrané stavební společnosti. Je zaměřena na inicializační procesy stavebního projektu, na jejich analýzu a zlepšení. Obsahuje návrh na zavedení softwaru pro podporu ...