Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace Ford-Fulkersonova algoritmu 

    Makovský, Benjamin
    Tato práce navrhuje a řeší grafickou implementaci Ford-Fulkersonova algoritmu pro hledání maximálního toku a minimálního řezu v síti. Obsahuje stručné seznámení s teorií grafů a toků v sítích, popisuje princip Ford-Fulkersonova ...
  • Převody mezi CF gramatikami a zásobníkovými automaty 

    Makovský, Benjamin
    Tato práce navrhuje a řeší implementaci transformací bezkontextových gramatik a převody mezi bezkontextovými gramatikami a zásobníkovými automaty. Obsahuje seznámení s modely, které se používají v moderní teorii formálních ...