Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh sítě NN pro 75 nových rodinných domů v obci Dambořice 

    Makuta, Peter
    Cieľom tejto práce je návrh siete nízkeho napätia sedemdesiatich piatich rodinných domov v obci Dambořice. Na začiatku autor pojednáva o histórii prenosovej a distribučnej siete. Ďalším bodom práce je ustálený chod elektrickej ...
  • Testování distanční ochrany 

    Makuta, Peter
    Táto práca sa zaoberá základnými poruchovými stavmi v elektrizačnej sústave. V druhej časti sa zaoberá elektrickými ochranami a požiadavkami na ich prevádzku. V práci je predstavená distančná ochrana SIPROTEC 4 7SA610, jej ...