Now showing items 1-2 of 2

  • Preparation and Characterisation of Highly Stable Iron Oxide Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging 

    Kovář, David; Hubálek, Jaromír; Fohlerová, Zdenka; Malá, Aneta; Kalina, Michal; Jiřík, Radovan; Hlaváček, Antonín; Slabý, Ondřej; Skládal, Petr; Farka, Zdeněk; Mlčochová, Jitka; Starčuk jr., Zenon (Hindawi Publishing Corporation, 2017-02-23)
    Magnetic nanoparticles produced using aqueous coprecipitation usually exhibit wide particle size distribution. Synthesis of small and uniform magnetic nanoparticles has been the subject of extensive research over recent ...
  • Studium EEG signálu v experimentu s flicker-fusion testem 

    Malá, Aneta
    Rychlá a snadná detekce úrovně bdělosti má pro praxi velký význam. Ke stanovení úrovně bdělosti je využíváno testových dotazníků, psychologických testů či analýzy biologických signálů měřené osoby. Tato práce se zabývá ...