Now showing items 1-2 of 2

  • Controlling stavební firmy 

    Malá, Eva
    Předmětem diplomové práce je přispět k řešení současných problémů v oblasti controllingu ve stavební firmě. Hlavní důraz je kladen na využití vhodných nástrojů controllingu pro konkrétní podnik. Diplomová práce analyzuje ...
  • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

    Malá, Eva
    Tato diplomová práce se zabývá posouzením informačních systémů vybrané firmy a návrhu jeho změn. Obsahem první části je vysvětlení základních pojmů používaných v této problematice. Dále práce analyzuje současný stav ...