Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce stolní vrtačky 

    Malásek, Petr
    Předmětem této závěrečné práce je popis stolní vrtačky, rešerše firem vyrábějících stolní vrtačky a rozbor jejich produktů. Na základě rešerše jsou zvoleny parametry vrtačky, zkonstruován 3D model stroje a provedeny základní ...
  • Náhon posuvové souřadnice portálového obráběcího centra pomocí pastrorku a hřebene 

    Malásek, Petr
    Tato práce se zabývá stanovením hranice, kdy je po technické a ekonomické stránce vhodné využití pohonu osy X portálového obráběcího stroje pomocí pastorku a hřebene. A návrhem pohonu takovéto osy. V kapitole přehled ...