Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

    Malásková, Dominika
    Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský plán pro založení cukrárny v Brně. V první části jsou položeny teoretické základy podnikatelského plánu. Analytická část této práce se zabývá analýzami souvisejícími s ...
  • Stanovení hodnoty podniku 

    Malásková, Dominika
    Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty společnosti INTEKA Brno spol. s r.o. Teoretická část práce obsahuje odbornou literární rešerši, která se soustředí na teorii spojenou s oceňováním podniku. Analytická část se ...