Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátová komunikace PLC s laboratorním modelem 

    Maléř, Martin
    Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit bezdrátový komunikační kanál mezi programovatelným automatem laboratorního modelu destilační kolony a automatem, jež tento model bude ovládat. K tomu slouží průmyslové ...
  • Hra piškvorky pomocí 2D manipulátoru 

    Maléř, Martin
    Diplomová práce se zabývá obnovou elektroinstalace 2D manipulátoru a jeho uvedením do chodu. Obsahuje popis samotného stroje, použitých komponent a jejich zapojení. Je v ní popsán princip dvou komunikačních sběrnic, které ...