Now showing items 1-2 of 2

  • Obchodní centrum Orlová - stavebně technologický projekt 

    Maléřová, Tereza
    Tato diplomová práce zpracovává výstavbu obchodního centra v Orlové, a to z hlediska technologického, finančního a časového. Pozornost bude zaměřena především na výstavbu hlavního objektu - nákupního centra. Významná část ...
  • Výrobní hala vývojového centra LISS - technologická etapa zakládání 

    Maléřová, Tereza
    Bakalářská práce řeší technologickou etapu zakládání výrobní haly a vývojového centra LISS. Objekt je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách, vybrané konstrukce a technologická zařízení jsou založeny na plošných ...