Now showing items 1-14 of 14

 • Abstrakce dynamických datových struktur s využitím šablon 

  Malík, Viktor
  Cieľom tejto práce je návrh analýzy tvaru haldy vhodnej pre potreby analyzátora 2LS. 2LS je nástroj pre analýzu C programov založený na automatickom odvodzovaní invariantov s použitím SMT solvera. Navrhované riešenie ...
 • Automatické dopředné prořezávání programů 

  Patrik, Nikolas
  Táto práca popisuje návrh a implementáciu nového riešenie pre nástroj DiffKemp na automatické dopredné prerezávanie programov. Po zdĺhavej analýze súčasného riešenia, sme sa rozhodli súčasné riešenie ponechať a rozšíriť ...
 • Detekce časových postranních kanálů v TLS 

  Koscielniak, Jan
  Protokol TLS je komplexní a jeho použití je široce rozšířené. Mnoho zařízení používá TLS na ustanovení bezpečné komunikace, vzniká tak potřeba tento protokol důkladně testovat. Tato diplomová práce se zaměřuje na útoky ...
 • Dynamická analýza použití knihovních volání 

  Malík, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem dynamického analyzátoru, který sleduje používání knihovních volání analyzovaným programem. Analyzátor dále tato volání automaticky ovládá za účelem vytváření různých běhů programu, ...
 • Fuzz testování REST API 

  Segedy, Patrik
  Táto práca sa zaoberá fuzz testovaním REST API. Po prezentovaní prehľadu techník používaných pri fuzz testovaní a posúdení aktuálnych nástrojov a výskumu zameraného na REST API fuzz testovanie, sme pristúpili k návrhu a ...
 • Generická syntéza invariantů v programu založená na šablonách 

  Marušák, Matej
  Cieľom tejto práce je návrh a implementácia generického strategy solveru pre nástroj 2LS. 2LS je analyzátor na statickú verifikáciu programov napísaných v jazyku C. Verifikovaný program je za využita abstraktnej interpretácie ...
 • Generování modelů pro testy ze zdrojových kódů 

  Kraut, Daniel
  ílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat nástroj pro automatické generování cest ze zdrojových kódů. V rámci práce byla nastudována problematika testování založeného na modelech a navrženo možné řešení ...
 • Generování testovacích vstupů podle stopy programu 

  Sušovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro automatické generování testových vstupů na základě určené stopy programu. Cílem je zjednodušit a zefektivnit proces vytváření testových sad splňující pokročilá ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Netolická, Lívia
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. a následným návrhom zmien. V úvodnej časti práce je venovaná pozornosť poznatkom z teoretickej oblasti, ktoré sa ...
 • Systém pro automatické filtrování testů 

  Lysoněk, Milan
  Cílem této práce je vytvořit systém, který je schopný automaticky určit množinu testů, které mají být spuštěny, když dojde v ComplianceAsCode projektu ke změně. Navržená metoda vybírá množinu testů na základě statické ...
 • Výkonnostní testování plánovače linuxového kernelu 

  Vozár, Jiří
  Výkon plánovače procesů v jádře operačního systému značně ovlivňuje rychlost a odezvu všech aplikací, které na něm běží. Jakýkoli propad výkonu pak může mít kritické důsledky na běhu aplikací. S příchodem každé nové ...
 • Webový prohlížeč reportů analýzy zdrojových kódů 

  Dolejší, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem webové aplikace RepView. Tento nástroj slouží k interaktivní revizi zdrojových kódů na základě příslušného reportu analýzy zdrojových kódů. Aplikace se skládá ze dvou ...
 • Zlepšení přesnosti formální analýzy programů v nástroji 2LS 

  Smutný, Martin
  Cílem této práce je navrhnout způsob vedoucí ke zvýšení přesnosti analýzy programů pomocí nástroje 2LS, založený na existujících konceptech, a to hlavně na syntézi invariant na základě šablon. 2LS je nástroj pro statickou ...
 • Zpracování dat v reálném čase s využitím projektu Strimzi 

  Orsák, Maroš
  Kontajnerové technológie sa v modernej dobe široko využívajú. Vo väčšine prevládajú aplikácie vytvorené na architektúre mikro služieb. Táto práca analyzuje návrh aplikácie, ktorá bude spracovávať údaje v reálnom čase. ...