Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza 3D CT obrazových dat se zaměřením na detekci a klasifikaci specifických struktur tkání 

  Šalplachta, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá segmentací a klasifikací paraspinálního svalu a podkožní tukové tkáně na základě 3D CT obrazových dat, a to za účelem jejich následného využití jako interních kalibračních fantomů pro výpočet ...
 • Analýza vrstvy nervových vláken pro účely diagnostiky glaukomu 

  Vodáková, Martina
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření metodiky kvantifikace vrstvy nervových vláken na fotografiích sítnice. V úvodní části textu je stručně nastíněna medicínská motivace práce včetně zmínky o některých studiích věnujících ...
 • Korekce pohybu v hrudních dynamických kontrastních CT datech 

  Jakubíček, Roman
  Tato práce se zabývá pružnou registrací obrazů pro korekci pohybů v 4D hrudních dynamických kontrastních CT datech. Disparitní analýzou založenou na přizpůsobené filtraci je inicializováno deformační pole určující lokální ...
 • Kvantitativní hodnocení kvality CT RTG zobrazení 

  Novotný, Lukáš
  Rentgenová výpočetní tomografie je v současné době nenahraditelný medicínský diagnostický systém. Kvantitativní hodnocení kvality jejího procesu zobrazení je každodenně využívaná rutina nepostradatelná pro bezchybný chod ...
 • Metoda sledování příznaků pro registraci sekvence medicínských obrazů 

  Jakubík, Tomáš
  Cieľom tejto diplomovej práce je zoznámiť sa s problematikou registrácie sekvencie medicínskych obrazov. Hlavným cieľom bolo zamerať sa na metódu sledovania príznakov v obraze a rôzne možnosti jej implementácie. V teoretickej ...
 • Obrazové detektory rentgenového záření pro aplikace v microCT systémech 

  Papajová, Gabriela
  Diplomová práce se zabývá detektory rentgenového záření pro mikro-CT systémy. Teoretická část zahrnuje standartní typy rentgenových detektorů a požadavky na kvalitu obrazu pro výslednou 3D rekonstrukci. V závěru jsou popsány ...
 • Registrace obrazu pomocí metody Optical Flow 

  Bistrý, Jan
  Registrace medicínských obrazů je technika, která se rozvíjí ruku v ruce s novými hybridními diagnostickými zobrazovacími modalitami. V dnešní době je prováděna registrace jak monomodálních, tak multimodálních obrazových ...
 • Segmentace ledvin z renální perfúzní MR sekvence obrazů 

  Jína, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá problematikou segmentace ledvin v perfúzních MR obrazech. Segmentace ledvin se provádí různými metodami. Jedná se o regionově založené metody, deformovatelné modely, metody založené na modelech, ...
 • Segmentace významných objektů v barevných oftalmologických obrazech 

  Malínský, Miloš
  Optický disk a žlutá skvrna patří mezi hlavní prvky sítnice. Jejich detekce a rozměření sehrává významnou roli v diagnostice očních onemocnění. Tato práce popisuje metody detekce optického disku a žluté skvrny v barevných ...
 • Segmentace základních částí lidského mozku v MR datech 

  Klásek, Pavel
  Práce popisuje segmentační metody používané v souvislosti se zpracováním obrazových dat, z nichž vybírá a uskutečňuje metody vhodné k požadované aplikaci segmentace částí mozkové tkáně – regionově orientovanou metodu ...